Slumpen och evolutionen

Stochastic Centre vid Chalmers och Göteborgs universitet samt Gothenburg Centre for Theoretical Biology arrangerar den 26-30 maj en workshop med titeln Stochastic Approaches to Evolution. I programmet skriver man:

Evolution remains Nature's grand example of interplay between Chance and Necessity. How this interplay may come about, in general, or in detail is the topic of this workshop on stochastic aspects of evolution, where mathematicians and biologists will meet.

Besök konferensens webbplats ...

Vi har i flera Aktuelltinslag gett exempel på den allt intensivare forskning som pågår och utvecklas i gränslandet mellan matematiska och biologiska vetenskaper, t ex i Utdöendets egen dynamik och  Ny modell för dödens matematik.

Olle Häggström har skrivit i Nämnaren om Slumpen och evolutionen (2005, nr 3)   och i  Normat om Matematiken som antidarwinistiskt tillhygge (2006, nr 2).

Nämarenartikeln ledde till en debatt på tidskriftens webbplats ...