Procent som heltal leder fel

 

Två amerikanska forskare har studerat hur konsumenter klarar procenträkning, speciellt när det handlar om upprepade förändringar. Deras resultat kommer inom kort att publiceras i tidskriften The Journal of Consumer Research.
Det är inte bara vanliga konsumenter som har problem, också journalister och lagstiftare gör misstag:

Consumers have a hard time processing these numbers, especially on the fly. But it isn't just consumers. Even experts make errors when confronted with multiple percentage changes. Journalists and lawmakers can miscalculate when processing multiple percentages such as describing improvements in achieving regulatory standards or federal agencies seeking budget appropriations.

Läs artikeln i The Science Daily ...