EU-konferens om matematikutbildning vid NCM

Pressmeddelande
EU-konferens om matematikutbildning

Regeringstjänstemän från tio länder besöker Nationellt centrum för matematikutbildning vid Göteborgs universitet för att diskutera svenskt reform- och utvecklingsarbete i matematik, naturvetenskap och teknik.

Den 21-24 maj organiserar Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs universitet på uppdrag av regeringen en konferens för regeringstjänstemän från 10 EU-länder och från EU:s Generaldirektorat för utbildning och kultur.

Syftet med konferensen är att ge en bild av situationen i Sverige inom matematikutbildningsområdet - från förskola till högskola - omfattande nationella utredningar och satsningar, pågående och planerat reformarbete, exempel på framgångsrika utvecklings- och forskningsprojekt mm. Konferensen ingår i en serie kallad Peer Learning Activities (PLA) där gruppen reser runt i medlemsländerna för att lära av varandra och ge sitt bidrag till att "the Union become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion."

Gruppen är en sk Clustergrupp för MST-området (Math, Science and Technology) inom EU:s satsning mot mål för 2010 uppställda i den sk Lissabon strategin.

Konferensen äger huvudsakligen rum i NCM:s lokaler på Vera Sandbergs allé 5 A i Göteborg. I programmet ingår också besök på Öjersjö skola i Partille, på Chalmers och på Navet i Borås.

För mer information, kontakta
Bengt Johansson
Föreståndare Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM
mobil: 0705-732287

Aktuella webadresser:
Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet
Generaldirektorat för utbildning och kultur
Lissabon strategin