Satsning på matematik i samisk kultur

 

EU har beviljat medel till ett projekt för att studera användningen av matematik i samisk kultur och utveckla matematik kulturellt förankrad i Sverige och Finland. Projektet kommer att pröva och fördjupa resultat ur Ylva Jannok Nuttis licentiatavhandling, som fokuserar på matematik i den samiska kulturen.

Läs mer ...

Läs Nämnarenartikel av Ylva Jannok Nutti ...

Läs sammanfattningen och hela Ylva Jannok Nuttis avhandling ...