Skäggetorpsskolan, år 7–9

Skäggetorpsskolan är en kommunal friskola för år 7–9 i Linköpings kommun. Vi har under ett antal år byggt upp ett arkiv med ca 50 klassuppsättningar med laborativa aktiviteter.

Några av våra aktiviteter

Kontaktpersoner är Patrik Gustafsson och Jessica Westerlund

patrik.gustafsson@linkoping.se

jessica.vesterlund@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 31 17

Innehåll: LT