Beräkningar vital länk mellan teori och experiment

Den 9 maj håller professor Bertil Gustafsson från Uppsala universitet och Stanford University en öppen föreäsning på Kungl. Vetenskapsakademien om Teknisk-vetenskapliga beräkningar - den vitala länken mellan teori och experiment. I föreläsningen beskrivs hur man kommer från matematisk till numerisk modell som datorn kan använda. Tillämpningar ges från olika områden såsom akustik, elektromagnetism, strömningsmekanik och datortomografi. Dessutom ställs frågan: Kan vi lita på resultaten från datorberäkningar?

Läs mer om innehållet och programmet ...