För få naturvetare och tekniker

 

Av en årskull på 100 000 gymnasieelever är det i praktiken färre än 15 000 som fullföljer naturvetar- eller teknikprogrammet. Det är otillräckligt, skriver Michael Treschow, styrelseordförande för Svenskt Näringsliv, i tidskriften Ny teknik. Ett oroande tecken är att grundskoleelevernas matematikkunskaper minskar. Matematik är ett viktigt ämne i sig, men ger också helt nödvändiga kunskaper för att förstå och lära sig naturvetenskapliga och tekniska ämnen, säger Michael Treschow.

Läs mer ...
Civilingenjör långt ner på popplistan ...
Pressmeddelande från HSV om sökande till högre utbildning höstterminen 2007 ... (pdf)