135 matematiklärare från gymnasieskolor och lärosäten på konferens

På fredag den 4 maj möts 135 matematiklärare på en träff i Göteborg för att diskutera övergångsproblematiken gymnasiet - högskolan. 28 lärosäten är representerade liksom
19 av de 23 gymnasieprojekt som beviljats medel från Myndigheten för skolutveckling.

Läs mer om innehåll och program ...

Läs artikel i SULF ...

Mattebron.se ...