80 matematiklärare på konferens om läsa-räkna

Går det att lära sig läsa och räkna utan svårigheter?  På detta tema samlas drygt 80 matematiklärare den 7 maj i Göteborg för att bl a lyssna till Ingvar Lundberg och Görel Sterner när det berättar om  forskning och utvecklingsarbete om undervisning och lärande i matematik för elever i behov av särskilt stöd. Konferensen genomförs av Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) med stöd av Myndigheten för skolutveckling (MSU).

Läs mer ...

Länk till rapporten Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik ...