Läroplaner kommer och går ...

Vi står nu inför omfattande revideringar av grundskolans och gymnasieskolans läroplaner och kursplaner. Vilken effekt kommer dessa förändringar att få för elevernas matematikundervisning?

Bodil Kleve som disputerar den 2 maj vid Högskolan i Agder i Norge har i sin avhandling kommit fram till att det främst är lärarnas ämneskompetens och didaktiska kompetens som är avgörande. Nya kursplaner medför inte säkert några förändringar i matematiklärarnas undervisning.

Läs mer om Bobil Kleves avhandling ...