Kommentar till kursplanen i matematik

Skolverket gav 1997 ut en kommentar till grundskolans kursplan i matematik. Det är den enda ämneskommentar som togs fram till Lpo 94. Skriften går inte längre att beställa. Den har heller inte funnits att läsa på webben. Skolverket har låtit scanna in texten som nu kan laddas ner från nätet.

Vi anser det viktigt att känna till bakgrund och motiv till kursplanen, inte minst nu när kursplanerna skall revideras både i grundskolan och gymnasieskolan.

Länk till Kommentarer till grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik ...