Speciallärarutbildning med innehåll återinförs

En speciallärarutbildning startas från hösten 2008 vid nio lärosäten i Sverige. 300 speciallärare skall utbildas per år. Utbildningen ska ge fördjupade kunskaper om språkutveckling och om effektiva metoder för att tidigt stimulera elevers förmåga att läsa, skriva och räkna. Omfattningen på utbildningen är 90 p, det vill säga tre terminer, och förkunskapskrav är lärarexamen, skriver utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.

Specialpedagogutbildningen kommer att vara kvar vid sidan av utbildningen till speciallärare. Specialpedagogerna utgör ett bra stöd till skolledningen och övriga lärare. Speciallärarutbildningen ska rikta in sig på det direkta arbetet med eleverna.

Läs mer ...

I sitt tal på Folkpartiets riksmöte 2007-04-21 sa partiledaren Lars Leijonborg att ett av de allra största sveken i (s)kolpolitiken var när man 1990 avbröt utbildningen av speciallärare.

Lyssna till Lars Leijonborgs tal...