Norge satsar på fria digitala läromedel

Som vi tidigare informerat om satsar den norska regeringen nu medel på utveckling av fria digitala läromedel i bl a matematik i gymnasieskolan. Kunnskapsdepartementet har beslutat att ge medel till 18 kommuner som gått samman i projektet Nasjonal digital læringsarena, NDLA. Projektet har till uppgift att

etablere fritt tilgjengelige, fullverdige, dynamiske fagnettsteder for alle fag i videregående opplæring.

Läs mer ...