Män och kvinnor är lika som bär

Fördomar om könsskillnader får kvinnor att prestera sämre.

- Vi har överväldigande bevis för att män och kvinnor är lika. Men människor vill hellre tro på könsskillnader. Det gör livet mer förutsägbart, säger Janet Shibley Hyde, psykologiprofessor vid University of Wisconsin-Madison i USA i en artikel i DN (2007-04-14).

- Men vid internationella matematiktävlingar är flickor från Rumänien och Kina helt överlägsna pojkar från USA. De kommer från samhällen som uppmuntrar även flickor att hålla på med matematik, säger professor Hyde.

Läs mer ...

Läs också ...

Från tidigare Aktuelltinslag ...

Den 18-19 april anordnar EU under det tyska värdskapet en konferens i Berlin om "Gender Issues in Research - Innovation through Equality of Opportunity"

Läs pressmeddelandet ...

Läs programmet, (pdf) ...

Vid Uppsala universietet finns en öppen databas över kvinnliga matematiker med anknytning till Sverige från studentnivå till professorsnivå. Läs mer ...