(S)ätt kunskaper och lärande i centrum

I en debattartikel i DN (2007-04-14) skriver tidigare skolministern Ylva Johansson: Vårt parti har misslyckats att ge skolan rätt fokus. 

Hon skriver vidare
Sätt kunskaper och lärande i centrum. Systematisk kunskapsuppföljning för alla elever varje termin. Varje barns kunskapsutveckling är skolans primära uppdrag som noga måste följas. I Stockholm följs alla elevers läsutveckling enligt ett särskilt utarbetat schema, elever och föräldrar involveras och åtgärder vidtas. Detta är en bra modell som borde kunna utvecklas även för matematik och engelska.

Läs mer ...