Höga förväntningar har avgörande betydelse

I en artikel i Education Week diskuteras vikten av höga förväntningar och målinriktat stöd till minoritetselever och skolor i socioekonomiskt fattiga områden.

Educators all over the country are succeeding in what some say is impossible -- teaching poor and minority children to the highest levels of achievement -- although most receive little attention.
- Kids will meet the standards you expect of them, ...

säger en skolledare på en skola där samtliga femteklassare förra året nådde upp till delstatsmålen i läsning och matematik.

Läs mer ...

Om boken "It's Being Done"  - Academic Success in Unexpected Schools" ...