Ny handbok om undervisning och lärande i matematik

Den av många efterlängtade Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning har nu lämnat trycket och finns sedan en tid att beställa ...

Verket är en bearbetning och komplettering av Douglas Grouws Handbook of Research on Mathematics Education som utgavs redan 1992.

Läs förordet ...

Redaktören för detta omfattande standardverk, professor Frank K Lester Jr har vid ett flertal tillfällen varit gästprofessor vid NCM och Göteborgs universitet, första gången redan för tjugo år sedan. Under sina besök har han medverkat i flera konferenser, också i våra nordiska grannländer.  Han har också gjort sig känd i vårt land genom artiklar i Nämnaren och Nämnaren TEMA om problemlösning i matematik. Tillsammans med sin hustru Diana Lambdin tog han initiativ till serien Dialoger om problemlösning, DPL, som nu är inne på sitt nionde år i Nämnaren.

Lester spelade en viktig roll som rådgivare vid tillkomsten av Nordic Studies in Mathematics Education, NOMAD, när han verkade som redaktör för NCTM:s forskningstidskrift Journal for Research in Mathematics Education. Tillsammans med Göran Emanuelsson hade han det övergripande ansvaret för artikelgranskning och det redaktionella arbetet med boken International Perspectives on Learning and Teaching Mathematics som NCM 2003-2004 tog fram med stöd av  Matematikdelegationen och Riksbankens Jubileumsfond. En svensk version av de mest angelägna artiklarna finns publicerad i boken Lära och undervisa i matematik - internationella perspektiv.