Depressionssjukdomar studeras med matematiska modeller

Matematik används allt oftare inom fler och fler områden. Här handlar det om att utveckla datorbaserade analysmetoder för neurologiska data från patienter med affektiva sjukdomar, vilka orsakar stort lidande för både patienter och anhöriga samt medför betydande kostnader för samhället.  Forskningen baseras på matematisk modellering av högdimensionella data och avancerad bild- och signal-behandling, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande om stöd till forskningen.

Läs mer ...