Göran Gustafsson-priset till KTH-matematiker

Göran Gustafssonprisen anses vara de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. Förutom ett personligt pris på 100 000 kr får varje pristagare 4,5 miljoner kronor till sin forskning, fördelat på tre år. En av årets pristagare är Carel Faber, professor i matematik vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Han belönas för sina arbeten inom klassisk matematik, i synnerhet om kurvors kohomologi.

Läs mer på KVA:s webbplats ...

Läs mer om Carel Fabers forskning, (pdf) ...