Oslo: Sex av tio matematiklärare saknar ämneskunskaper

En kartlägging av kompetensen bland lärare i grundskolan i Norge  inom ramen för satsningen "Realfag - naturligvis"  visar att endast en av fyra kommuner anser att de har tillräckligt många kompetenta lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen. I Oslo har hela 60 procent av matematiklärarna behov av ämnesfortbildning.

Läs mer i Dagsavisen ,,,