Matematik för tillträde och urval till högre utbildning

Regeringen har nu i propositionen Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet (prop. 2006/07:107) lämnat förslag till ändringar i reglerna för tillträde till högre utbildning och meritpoäng för betyg i fördjupningskurser i språk och matematik.

I propositionen presenteras bland annat ett system där sökande kan få meritpoäng för betyg i fördjupningskurser i språk och matematik samt för betyg i gymnasiekurser som är relevanta för avsedd högskoleutbildning, sk omvärdeskurser.

När det gäller matematik kan man läsa:

I syfte att uppmuntra elever att välja fördjupningskurser i matematik i gymnasieskolan bör en halv (0,5) meritpoäng ges för betyg i kurser i matematik som ligger en nivå över den kursnivå som krävs för särskild behörighet eller, om matematik inte ingår i kraven på särskild behörighet, en nivå över det som i denna proposition föreslås krävas för grundläggande behörighet (Matematik A). Vidare bör en sökande få ytterligare en halv (0,5) meritpoäng för betyg i kurser i matematik som ligger på en kursnivå två nivåer utöver det som krävs för särskild behörighet eller två nivåer utöver det som krävs för grundläggande behörighet.

Med "nivå" menas här kursnivå A, B, C osv. Detta betyder att om man sökt en utbildning med särskild behörighet kurs C, så får man meritpoäng om man dessutom har lägst betyget G i kurs D.

I dagens gymnasieskola kan man förutom läsa kurserna A-E även välja att läsa Matematik breddning och Matematik diskret som har kurs C som förkunskapskrav och därmed ligger parallellt med kurs D. Detta betyder att Matematik breddning och Matematik diskret inte kommer att ge meritvärde om man söker till en högskoleutbildning som har särskild behörighet kurs D eller E. Exempel på sådan utbildningar är civilingenjörsutbildningar.

Vidare i propositionen kan man läsa att lokala kurser inte bör ge meritvärden och att sk omvärdeskurser inte bör inkludera matematik.

Läs vidare ...

Exempel på Matematik - breddningskurser ...