Resurscentrum i matematik i Finland invigt

Det nya svenskfinska resurscentrumet för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan är nu invigt. NCM gratulerade med tal, presenter och lyckönskningar.

I samband med invigningen presenterades centrumets första nyhetsbrev där man bl a kan läsa om arbetet med konkretisering av matemaikundervisningen. Inspiration har man framförallt fått från Ungern och då särskilt professor Julianna Szendrei som i artiklar och vid möten och konferenser också inspirerat NCMs utvecklingsarbete inom detta område.

Framtida samarbete diskuteras av Mattelandets Karin Kairavuo, Henrik Laurén Utbildningsstyrelsen, Bengt Johansson, NCM och Bengt Stenlund, tidigare rektor för Åbo akademi och initativtagare till det nya resurscentrumet. Foto: Göran Emanuelsson, NCM.
Sedan några år finns ett finskspråkigt resurscentrum, LUMA-centret, för undervisning i biologi, fysik, geografi, kemi, matematik och teknologi. Det är en direkt fortsättning av det nationella LUMA-projektet från 1996 - 2002.