Mönsteråsgymnasiet

Matematikverkstaden OrigO på Mönsteråsgymnasiet

Vår matematikverkstad har byggts upp i ett projekt under höstterminen 2006 och kommer att utökas under våren 2007. De flesta av matematiklärarna var på Matematikbiennalen i Malmö i januari 2006 och i samband med den resan bestämde vi oss för att göra en kraftsamling i Matematikgruppen. Vi enades om att arbeta för följande frågor:

  • Att få en ”riktig” matematiksal, utrustad med vårt gemensamma material, referenslitteratur m m. Vi var utspridda över hela skolan tidigare.
  • Att en av oss skulle få arbeta med att ta fram konkret och elevaktivt material i form av matematikverkstad. Syftet med denna var att underlätta en större variation i matematikundervisningen.
  • Att göra en omorganisation av matematikämnet, vilket innefattar parallelläggning och samläsning mellan olika program för att bättre utnyttja resurserna.

Punkt 1 och 2 infriades redan under hösten 2006 och punkt 3 sätts i verket hösten 2007.

En del av matematikverkstaden

Vår matematiksal ligger symboliskt nog ”mitt i skolan”. Passande eftersom vi vill betona att matematiken finns överallt och vi kallar den OrigO, just av den anledningen. (Namnet är stulet från en av de andra matematikverkstäderna som presenteras här. Vi tyckte att det var så bra !) Vi har velat skapa en praktisk och tilltalande miljö, men som ändå inte är ”barnslig”. Mycket av inspirationen kommer från ett besök på NCM:s matematikverkstad i september 2006.

Biblioteksfilialen

Vår verkstad innehåller:

  • vårt lager av läroböcker och referenslitteratur
  • mätutrustning: vågar, måttband m m samt förbrukningsmaterial
  • aktivitetslådor
  • konkret material: geometriska figurer, kubikmeter, tallinjer m m
  • en biblioteksfilial, en hylla med böcker om matematik som man kan ta med sig och låna i biblioteket
  • mattetavlor och lite annat ”ögongodis”.

"Ögongodis"

Aktivitetslådor

Det är framför allt aktivitetslådorna som utgör basen i matematikverkstaden. De består enligt NCM:s modell av lock till kopieringspapperskartonger. Varje kartong har fått en front med aktivitetens rubrik/namn. Meningen med aktivitetslådorna är att de ska vara klara att använda på en lektion. Därför innehåller de anvisningar och material i åtta exemplar. Det är laborationer, spel och klurigheter. Genom att det blir lätt att ta fram och använda hoppas vi att det ska bidra till att eleverna får en mer varierad undervisning där de lär sig matematik på många olika sätt.

Innehållet i aktivitetslådorna är en salig blandning av egna uppfinningar, uppgifter direkt tagna från diverse hemsidor (inte minst denna) och lärarhandledningar, medan annat är bearbetat och omskrivet. Just nu har vi fyrtio sådana lådor och fler kommer att tas fram under våren.

Ämnesgruppen i Matematik vid Mönsteråsgymnasiet genom Elenor Håkansson, projektledare.
elenor.hakansson@edu.monsteras.se

Innehåll: LT