Möte - gymnasielärare och högskolelärare

På webbplatsen Mattebron.se finns nu information om ett nytt nationellt möte den 4 maj mellan gymnasielärare och högskolelärare i matematik. Inbjudan gäller två representanter från varje lärosäte som också får bjuda med två gymnasielärare med vilka man har ett samarbete eller där samarbete planeras. Dessutom inbjuds en representant från varje gymnasieskola som beviljats medel till samarbetsprojekt från Myndigheten för skolutveckling.

Programmet har fokus på kunskapsbedömningar och tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen.

Läs mer ...