Matematiklärande hos tvåspråkiga elever

Ny forskning i England visar att tvåspråkiga elever som får lära sig matematik både på sitt modersmål och på engelska lyckas bättre än om de bara undervisas på engelska. Särskilt gäller detta begreppsbildning, Det framgår av en artikel i BBCNews (2007-03-15). Några citat:

Learning a mathematical concept in Bengali and English, for example, deepens understanding as ideas are transferred between languages.

Children can compare how metaphors are constructed in a Bengali poem and its English equivalent.

The argument that classes should be only in English is based on assumptions that run contrary to all the research findings.

Läs mer ...

Pressmeddelande ...

Matematik, språk och kultur ...