Mattehjälp på olika språk

På Fjärdingskolan i Borås, en mångkulturell skola med 345 barn från förskoleklass till årskurs 6, finns tre språkstödjare. De ger bl a språkstöd i matematik till de cirka 150 elever som har arabiska, kurdiska eller albanska som modersmål. Det skriver Borås tidning i en artikel (2007-03-10).

Läs mer ...

Matematikundervisning i mångkulturella och flerspråkiga miljöer - Resurser och litteratur ...

Mångfald och likvärdighet (MSU) ...

Tema Modersmål ...