UK: Konferens om kompetensutveckling

NCM:s systercentrum i England, National Center for Excellence in the Teaching of Mathematics, NCETM, anordnade i februari en internationell konferens om forskningsbaserad kompetensutveckling i matematik. Nu finns dokumentationen tillgänglig ...

Förutom konferensrapport finns nu utlagda presentationer om bl a  Lesson Study, dynamisk geometri och hur man kan organiserar forskningsbaserad kompetensutveckling.

Läs mer ..