Forskarskola i pedagogisk bedömning

Vetenskapsrådet har beviljat medel för en nationell forskarskola i pedagogisk bedömning. Forskarskolan organiseras i samverkan mellan Lärarhögskolan i Stockholm, Göteborgs universitet, Malmö högskola och Umeå universitet, där Lärarhögskolan i Stockholm har samordningsansvaret. 

Forskarskolan har ett öppet ämneskoncept som möjliggör pedagogiska och/eller didaktiska avhandlingsprojekt inom förskola, grundskola, gymnasieskola, högre utbildning och vuxenutbildning. Ett av forskarskolans syften är att öppna för kommuner att finansiera doktorandtjänster där pedagoger och lärare bland annat kan bli kommunernas framtida bedömningsresurser.

Forskarskolan utlyser nu fyra doktorandtjänster.

Läs mer ...