Anpassa matematikämnet till verkligheten

I en debattartikel i DN (2007-03-05) "Gymnasieskolan måste anpassa matteämnet till verkligheten"  diskuteras matematiken och matematikundervisningen i gymnasieskolans yrkesprogram. Författarna efterlyser en tydlig signal från regering och berörda myndigheter att matematikundervisningen, yrkeskurserna och det arbetsplatsförlagda lärandet på yrkesprogrammen måste utvecklas i samverkan.

Läs mer ...

Läs artikeln "Matematik i industrin" författad av en gymnasieelev som just gått ut industriprogrammet och tävlat i yrkes-SM, (pdf) ...

PRIM-gruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm har fått i uppdrag av Myndigheten för skolutveckling (MSU) att tillsammans med Växjö universitet utveckla en modell för ämnesövergripande bedömning i gymnasieskolans yrkesprogram utifrån kärnämnet matematik och därigenom ta fram exempel på hur ämnet matematik kan integreras med yrkesämnen.

Läs mer om PRIM-gruppens arbete ...