Inbjudan

Konferens om nya kursplanemål i matematik i årskurs 3 – OBS! Fullbokad! –
Vad är mest angeläget att eleverna lär sig i matematik under sina första skolår?

Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, inbjuder i samverkan med Skolverket till en informations- och diskussionskonferens om nya nationella mål i matematik för åk 3. Konferensen äger rum den 26 april på Hotell Scandic Crown i Göteborg (intill Centralstationen).

Bakgrunden är regeringens uppdrag till Skolverket att ta fram förslag på mål att uppnå för matematik och svenska. Skolverket kommer att genomföra uppdraget med stor öppenhet vilket bland annat betyder att alla intresserade har möjlighet att följa processen via Skolverkets webbplats. Denna konferens har funktion av avslutande diskussion innan förslagen slutligen fastställs av Skolverket och presenteras för regeringen.

Program

09.30 − 10.30     Registrering och kaffe
10.30 − 12.00 Inledning, Bengt Johansson, NCM
Förslag till nya kursplanemål i matematik för åk 3, Niclas Westin, Skolverket
12.00 − 13.00 Lunch
13.00 − 15.15 Gruppdiskussioner i form av dialogcafé
15.30 − 16.00 Sammanfattning och diskussion

Bakgrundsmaterial och information om Skolverkets uppdrag, arbetsprocess och utgångspunkter presenteras löpande på Skolverkets webbplats.

Konferensen är kostnadsfri. Skolverket bjuder på kaffe och lunch.

Anmälan
Anmälan är bindande men plats kan överlåtas.
För ej avbokade platser debiteras 300 kr.
OBS! Konferensen är fullbokad!

Välkomna!

Bengt Johansson         Niclas Westin
Föreståndare Undervisningsråd
NCM Skolverket