Samtalsguide i matematik

Myndigheten för skolutveckling har tagit fram en samtalsguide i matematik till stöd för ett fördjupat  samtal om skolans kunskapsuppdrag. Vad kan vi lära av bilderna från nationella utvärderingen av grundskolan, NU03? Samtalsguiden erbjuder lärare i arbetslag och ämneslag ett konkret verktyg för att reflektera över och samtala om undervisningens innehåll, arbetssätt och bedömning.

Läs mer ...