Använd Mattebron.se

Nu har webbplatsen Mattebron fått en ny struktur. Här kan du som gymnasielärare finna ideér om hur man kan stimulera och förbereda elever inför högskolestudier med hjälp av breddningkurser, tävlingar och problemlösning.

För högskolelärare finns ideér om hur man kan stödja och stimulera studenter på de inledande matematikkurserna t ex genom sommarkurser, förändrade undervisningsformer och medverkan av gymnasielärare i högskoleundervisningen. Webbplatsen innehåller också information om kompetensutvecklingskurser, samverkansprojekt och referenslitteratur.

Mattebron har skapats inom ramen för två nationella satsningar, båda med fokus på övergången mellan gymnasieskola och högskola, "Matematiksatsningen inom högre utbildning" och "Samverkan högskolan/gymnasieskolan"

Välkomna att att delta i den fortsatta utvecklingen av Mattebron  ...