Går det att lära sig läsa och räkna utan svårigheter?

Konferensen genomfördes 7 maj 2007 i Göteborg

Medverkande


Bengt Johansson

Ingvar Lundberg

Görel Sterner

Bengt Johansson
Universitetslektor och föreståndare för Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet.
Läs en sammanfattning av Bengt Johanssons föreläsning, (pdf, 75K) ...

Ingvar Lundberg
Professor emeritus och läsforskare, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
Ta del av Ingvar Lundbergs powerpoint-presentation, (pdf, 1,1M) ...

Görel Sterner
Specialpedagog och projektledare vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet.
Ta del av Görel Sterners powerpoint-presentation, (pdf, 2,6M) ...

Bakgrunden ...
är NCM:s arbete med läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. Konferensen tar upp aktuell forskning samt konkreta förslag på undervisningsaktiviteter speciellt lämpade för elever i behov av särskilt stöd.

Arrangör, syfte och målgrupp
Konferensen genomförs av Nationellt Centrum för Matematikutbildning med stöd av Myndigheten för skolutveckling (MSU). Den skall ge inspiration och stimulans till att utveckla undervisningen på den egna skolan, i nätverk och i kommuner och vänder sig till lärare, speciallärare/pedagoger, lärarutbildare, skolledare, beslutsfattare och politiker.