Tilltro till sin förmåga förbättrar lärandet

En studie presenterad i tidskriften Child Development visar på vikten av att elever har positiva förväntningar på sin förmåga att lära matematik.

Läs mer ...

Mindset: The new Psychology of Success ...

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer.
(Grundskolans kursplan i matematik)