Stor översyn av läroplanerna i höst

I höst inleder regeringen en stor översyn av läroplanerna. Inriktningen är ännu inte förhandlad i alliansen, men ansvarig minister vet vad han vill.

Läs mer ...