Webbaserad överbryggningskurs

Inom ramen för regeringens Matematiksatsning för högre utbildning har Göteborgs universitet i uppdrag att i samverkan med Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) utveckla en webbaserad överbryggningskurs gymnasiet - högskolan i matematik. I uppdraget ingår också att stimulera till lokala möten mellan högskolor och kringliggande gymnasieskolor.

Läs om kursen och det pågående utvecklingsarbetet på Mattebron ...