Skolan som gick vilse

I en artikel i Hufvudstadsbladet sammanfattas och diskuteras den senaste tidens debatt och diskussion om den svenska skolan och lärarutbildningen. "Inga betyg, inga läxor, inget hyfs och pli - så beskriver många svenskar sin skola. Ett laglöst land som de vuxna abdikerat ifrån". En av de frågor som diskuteras är ämnesundervisning på modersmål. Rektorn för den finsksvenska skolan i Botkyrka, Iina Sinisalo, talar om språket som en tickande bomb i färd med att brisera.

Läs mer ...

Läs vad EU säger om flerspråkighet och "Promoting language learning and linguistic diversity" ...

I rapporten "En ny ramstrategi för flerspråkighet" (nov 2005) uppmanas medlemsstaterna att bl a utarbeta nationella planer för att strukturera, samordna och styra åtgärder som främjar flerspråkighet samt öka användningen och närvaron av skilda språk i det dagliga livet. ... främja ett klimat där alla språk kan komma till fullt uttryck samt där undervisning och inlärning av olika språk kan frodas.

Länk till rapporten, (pdf) ...