Elevgrupperingar - en kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisning

 

Skolverket har i samarbete med NCM gett ut denna kunskapsöversikt som har fokus på matematikundervisning och de grupperingar som kan uppstå i och med elevers olikheter att lära. Man menar också att elevers olikheter i första hand inte är ett organisationsproblem utan en utmaning för undervisningen.

Rapporten kan beställas och finns tillgänglig för nedladdning på Skolverkets webbplats.