NOMAD: Temanummer om matematiksvårigheter

Beställ/avbeställ prenumeration ... Skicka gärna vidare det här brevet till andra som du tror kan vara intresserade!
Det senaste numret av Nordisk MatematikkDidaktikk, NOMAD, är ett extra stort temanummer med fokus på forskning om matematiksvårigheter. Det är ett område inom matematikdidaktiken som, av både mänskliga och samhällsmässiga skäl, förtjänar en ökad uppmärksamhet. Numret innehåller fyra omfattande artiklar som belyser delar av problemfältet från olika perspektiv. Läs mer om innehållet på NOMADs webbplats ... Prenumerera ... NOMAD är en tidskrift för forskning och utvecklingsarbete i matematikämnets didaktik. Den vänder sig till alla som är intresserade av att följa utvecklingen inom detta kunskapsområde och till institutioner och miljöer som bedriver forskning, utvecklingsarbete och undervisning i matematikämnets didaktik. Några av NOMADs syften är att bidra till att utveckla matematiklärarutbildning och matematikundervisning inom alla nivåer i utbildningssystemet, samt att stimulera, stödja och fostra nordiska forskare och forskarstuderande med inriktning mot matematikdidaktik och angränsande områden. Strävan är vidare att tidskriften ska bidra till att göra nordiska arbeten och studier i matematikdidaktik kända i Norden och i övriga delar av världen.

Lägg till ny kommentar