Drottningens pris till Millennium Mathematics Project/NRich

 

The Millennium Mathematics Project (MMP) startades 1999 som ett samverkansprojekt mellan fakulteterna för matematik och undervisning vid Cambridge University. Projektets mål och uppdrag är ...

to support maths education in primary and secondary schools throughout the UK and promote the development of mathematical skills and understanding, particularly through enrichment and extension activities beyond the school curriculum, and through activities designed to increase the mathematical understanding of the general public.

Projektet består av flera samverkande delar, t ex:

Nrich
Publicerar varje månad material för matematikundervisning: "Enrichment" och problemlösning för elever i åldrarna 5 till 19. Under 2004/5 hade webbplatsen 49 miljoner besök.
Besök Nrich ...

Plus
Online-tidskrift i matematik för elever i åldrarna 15 och uppåt. Beskriver matematikens skönhet och betydelse för vetenskap, konst och samhälle.
Besök Plus ...

Samarbete med skolor
MMP samverkar också lokalt med skolor och elever. Hands-On Maths Roadshow, Enigma Schools Project codebreaking days, workshops för elever och kompetensutvecklig för lärare är några exempel.

Läs mer om MMP ...