Norge: Fler nationella prov i matematik

Liksom i Sverige och flera andra länder införs nu fler och tidigare nationella prov i matematik. Från hösten 2007 kommer alla norska elever från åk 5 − 8 att bli prövade i norska och matematik.

Nya kartläggningsprov med flervalsfrågor skall utvecklas.  Proven skall också finnas lätt tillgängliga på nätet för lärarna. Man vill på detta sätt förbättra lärarnas möjligheter att bedöma och betygsätta  elevernas kunskaper.

Läs mer ...

Uppdraget från Kunnskapsdepartementet ...