NOMAD 11(4), 2006. Historical aspects on special education in mathematics.

OLOF MAGNE

Abstract

Research on failure to master mathematics (often used term: disability) is a modest speciality, compared with related domains. Research on low attaining persons appears to be too much directed towards a small number of topics en vogue while other issues, often more impressive ones, are mainly left unnoticed. Not the least disquieting is the excessive concentration on computation with small natural numbers in a setting of formalism. This presentation has the aim to demonstrate that the number of parameters (factors, vectors, dimensions) is great in the field of research on education and learning mathematics and that research is a problematic matter, due to the complex relations between mathematics, individual and environment (MIE).

Sammandrag

Forskning om lågprestationer i matematik (ofta använd term matematiksvårigheter) är en blygsam specialitet i jämförelse med besläktade vetenskapsområden. Studier om låga prestationer i matematik - både i skola och utanför skola - är få, ofta godtyckligt utvalda och ibland subjektivt evaluerade. De kan stå för lättillgängliga smakriktningar snarare än vardagligt anspråkslösa teman med vetenskaplig tyngd och djup. Ett annat oroande drag är en överdriven koncentration på enkel aritmetik med små naturliga tal i en formalistisk tankekostym. Komplexiteten i matematikens struktur går förlorad. Vardagsmatematik försummas trots dess betydelse för den lågpresterande räknarens livskvalitet.
Denna framställning ägnas främst åt (1) att visa och klarlägga mäktigheten av parametrar (faktorer, vektorer, dimensioner) i vetenskapen om matematikens undervisning och inlärande samt (2) att exemplifiera hur dess utforskande har fyllts av motsägelsefulla objekt till följd av de komplexa relationerna mellan matematik, individ och omgivning (MIO) - engelska: mathematics, individual and environment (MIE). Forsknings- och utvecklingsarbetet är mera energiskt i projekt för att förbättra undervisning och inlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter.

OLOF MAGNE
In 1952 Olof Magne was appointdocent at the Göteborg College, from 1954 Göteborg University, after his doctoral thesis and was 1952 to 1960 responsible for the Department of Education at the College (from 1954 University). Ped. Dr h.c. (Åbo Akademi). County School Director (Karlskrona) 1961 to 1971. Assistant Professor and Professor at the Malmö School of Education 1971 to 1983. After his retirement Olof Magne has continuously acted as a consultant, researcher and author. Among his chief research interests the following ones could be mentioned: mathematics education, learning and memory, special education. Magne has been engaged with missions in various parts of the world and entrusted with national and international assignments. In Norway the Olof Magne Foundation has been created in order to support teachers' special education studies in mathematics.