Smart boards no big boost

Användning av datoriserade skrivtavlor i undervisningen leder inte nödvändigtvis till bättre resultat hos eleverna. Ibland kan användningen få motsatt effekt. Det framgår av en engelsk studie som rapporterats i BBC News.  Det är mest lärare i matematik och no som använder tavlorna på sina lektioner. Elevernas motivation var i de flesta fall kortlivad.

ICT will never be a substitute for a good teaching.

Läs vidare ...