Samverkan gy-högskolan kring matematiken

Som en del i matematiksatsningen har gymnasieskolor erbjudits söka medel för samverkan med högskola/universitet. Syftet är att underlätta och stimulera eleverna i deras fortsatta studier i matematik. Nu har 23 skolor/kommuner erbjudits utvecklingsmedel.

Läs mer ...

Besök Mattebron ...