Bilresan

 

Vid Matematikbiennalen i Malmö 2006 kunde man lämna lösningar till nedanstående problem i Nämnarens monter. Om du inte löst problemet så finns det nedan.


När vi körde till Matematikbiennalen så höll vi en medelhastighet av 100 km/h under halva sträckan och 60 km/h under resten.

Vilken medelhastighet hade vi på hela sträckan?

Vill du se en lösning så titta här!
Vill du se vinnarna så titta här!
Här är problemet som pdf-fil