Att lyfta matematiken - ett långsiktigt arbete

Myndigheten för skolutveckling (MSU) har under hösten 2006 satt igång ett antal utvecklingsinsatser tillsammans med andra aktörer för att lyfta matematiken under kommande år. Detta är ett långsiktigt arbete som kräver samverkan på flera olika sätt för att nå bästa resultat.

Läs mer om insatserna ...