Matematikutvecklare i Växjöregionen

Ett sjuttiotal matematikutvecklare från Växjöregionen samlades i Växjö den 10-11 januari för att ta del av den första delen i den kompetensutvecklingen de kommer att få av Myndigheten för skolutveckling (MSU) och Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM).

Läs vidare ...