Stöd till utvecklingsarbeten i matematik

Närmare 400 ansökningar har strömmade in till Myndigheten för skolutveckling (MSU), för stöd till utvecklingsarbete i matematik på grundskolan. 47 skolor/kommuner har fått bidrag.

Läs vidare ...