Nynäshamn satsar på matematiken

Från och med höstterminen i år kommer Nynäshamn att göra en kraftfull satsning för att garantera att alla Nynäshamns barn har fått lära sig läsa, skriva och räkna innan de lämnar åk 3. Det kommer att satsas tre miljoner per år med start under höstterminen för att starta upp verksamheten med extra undervisningstid i matematik och svenska för alla barn i årskurserna 1 till 3. Detta innebär att Nynäshamns skolor kommer att kunna erbjuda barnen uppemot 7000 timmar extra undervisning för att höja kunskapsnivån ytterligare i matematik och svenska.

Läs vidare ...