Mattebetyg ifrågasätts

Många Halmstad-elever i årskurs nio får godkänt betyg i matematik trots att de inte upppnått motsvarande kunskapsnivå på det nationella ämnesprovet.

Andelen elever som inte nått upp till provbetyget G, 2006: 17 %
Andelen elever som inte nått  upp till slutbetyget G, 2006: 5,3 %

Läs vidare ...

2005 hade 35 procent av eleverna på Stenstorpsskolan underkänt i det nationella provet i matematik men ingen fick icke godkänt i betyg.

Läs vidare ...

Jämför själv provbetyg och slutbetyg på SIRIS webbplats ...